Monday, October 15, 2012

Oryginalne broszki w starym stylu | Original old-style brooches

Po retro wisiorkach, przyszła pora na broszki w starym stylu. W zakładce Broszki - Decoupage znajdziecie nowy zestaw niedzisiejszych ozdób. Lekusieńkie broszki przygotowałam na bazie bambusowych kostek i ozdobiłam starymi, stylowymi grafikami.

*  *  *

After retro pendants, there is a time for the old style brooches. In the Brooches - Decoupage tab you will find a new set of old-time accessories. Light brooches are prepared on the basis of bamboo cubes and decorated with old, stylish graphics.


No comments:

Related Posts with Thumbnails
 
speedbloggertemplate.co.cc. Powered by Blogger.com